Základní informace

Hlavním principem masáže je manuální uvolnění napjatých struktur a zlepšení krevníholymfatického oběhu ve tkáních, urychlí se odvod odpadních a toxických látek, dojde k uvolnění svalového napětí a zrychlení regenerace. Mimo měkkých tkání lze ovlivnit i správné postavení kloubních uložení a páteře. Každá masáž je vedena individuálně podle požadavků klienta a jeho zdravotního stavu.

Překážkou pro masáž, tzv. Kontraindikací jsou horečnatá, nádorová, infekční, hnisavá nebo krvácivá onemocnění, celková slabost organismu, pokročilé stadium aterosklerózy a osteoporózy, leukemie a další závažná onemocnění.

Před masáží není vhodné prochladnout a alespoň 1,5 h před ní nekonzumovat větší množství jídla. Naopak je důležité doplnit tekutiny. Samozřejmostí je důkladná hygiena.

Masáž lze efektivně provádět pouze tehdy jestliže není klient ve stresu a není mu to nepříjemné. Proto by si měl i v průběhu masáže říct, pokud mu něco nevyhovuje.

Po masáži je důležité určitou dobu tělo nezatěžovat, relaxovat a doplnit tekutiny. V ideálním stavu je vhodné následující den neprovozovat náročné fyzické aktivity.

Frekvence masáží je opět individuální a závisí na více aspektech. Sportovní a relaxační masáž je možné si dopřát i každý týden, zatímco nápravové techniky je vhodné provádět jednou, či dvakrát ročně. Výjimkou jsou přetrvávající stavy, nebo pokud nelze nápravu docílit okamžitě.